разюзданост

същ. - непослушание, недисциплинираност, своеволие, необузданост, непокорство, безчинство, разпуснатост, разхайтеност, разпасаност, разгащеност, слободия, произвол

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • безпътица — същ. безпътие, безредие, анархия, обърканост, безпорядък, забърканост същ. разпуснатост, разюзданост, своеволие същ. разврат, поквара, блудство същ. разложение същ. блуждаене, неустановеност, двоумение, кръстопът, безпринципност …   Български синонимен речник

  • необузданост — същ. буйност, неукротимост, несдържаност, волност, разюзданост, безразсъдност, безразсъдство, своеволие, лудост, стихийност …   Български синонимен речник

  • неподчинение — същ. непокорство, непослушание, неизпълнение, несъблюдение, нарушение, упорство, упоритост същ. разюзданост, разпуснатост …   Български синонимен речник

  • непокорство — същ. непослушание, непослушност, неподчинение, недисциплинираност, разпуснатост, разюзданост, вироглавство, вироглавие, упорство, упоритост, немирство същ. нарушение, неизпълнение, несъблюдение …   Български синонимен речник

  • непослушание — същ. непокорство, недисциплинираност, немирство, неподчинение, вироглавство, разпуснатост, разхайтеност, разюзданост …   Български синонимен речник

  • непослушност — същ. непослушание, непокорство, недисциплинираност, немирство, неподчинение, вироглавство, разпуснатост, разхайтеност, разюзданост …   Български синонимен речник

  • разгащеност — същ. палавост, разпуснатост, слободия, разпасаност, разюзданост, разхайтеност, недисциплинираност …   Български синонимен речник

  • разпасаност — същ. разпуснатост, недисциплинираност, небрежност, разхайтеност, разюзданост, немарливост …   Български синонимен речник

  • разпуснатост — същ. хлабавост, халтавост, отпуснатост същ. своеволие, разхайтеност, разпасаност, разюзданост, слободия, анархия, недисциплинираност, небрежност, немарливост, непослушание същ. волност, невъздържаност същ. инертност, мудност, вялост …   Български синонимен речник

  • слободия — същ. разпуснатост, разпасаност, необузданост, безчинство, разхайтеност, разгащеност, разюзданост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.